Rozpoczęcie działalności gospodarczej

Zakładanie firmy krok po kroku

  • pomoc w wyborze formy prowadzenia i opodatkowania działalności gospodarczej

  • przygotowanie dokumentów niezbędnych do rejestracji działalności w Ewidencji Działalności Gospodarczej

  • sporządzenie zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku od towarów i usług VAT-R

  • sporządzenie zgłoszenia aktualizacyjnego NIP-1

  • przygotowanie oświadczenia o wyborze formy opodatkowania podatkiem dochodowym

  • zgłoszenie do Urzędu Skarbowego kasy fiskalnej

  • zgłoszenie zmiany danych płatnika składek ZUS ZFA

loga
tellrenRzeszów ul. Warszawska 67 C tel. +48 17 864 22 66. Copyrights © 2024. Wszelkie prawa zastrzezone przez TellRes.

created by:vizuo