Obsługa kadrowo-płacowa

Obsługa kadrowo-płacowa

  • naliczanie wynagrodzeń i sporządzanie listy płac

  • sporządzanie dokumentów zgłoszeniowych do ZUS

  • sporządzanie miesięcznych deklaracji rozliczeniowych do ZUS

  • sporządzanie imiennych raportów osób ubezpieczonych RMUA

  • sporządzanie deklaracji i raportów zaliczek podatku dochodowego od osób fizycznych

    PIT-4R

  • sporządzanie informacji rocznych o uzyskanych dochodach pracowników PIT-11

  • ewidencjonowanie urlopów

  • prowadzenie akt osobowych pracowników

loga
tellrenRzeszów ul. Warszawska 67 C tel. +48 17 864 22 66. Copyrights © 2024. Wszelkie prawa zastrzezone przez TellRes.

created by:vizuo