dodatkowo dla podatników

Rozszerzony zakres usług

  • reprezentowanie Klientów w Urzędzie Skarbowym i ZUS, w szczególności w zakresie dotyczącym spraw związanych z bieżącym rozliczeniem należności podatkowych a także podpisywanie deklaracji, zgłoszeń i oświadczeń

  • sporządzanie raportów do GUS-u

  • udzielanie wskazówek w zakresie prawidłowego prowadzenia odrębnych ewidencji w miejscu wykonywania działalności

  • przygotowywanie pism do Urzędów Skarbowych i ZUS

  • przygotowywanie różnego rodzaju zestawień księgowych

  • inne...

loga
tellrenRzeszów ul. Warszawska 67 C tel. +48 17 864 22 66. Copyrights © 2024. Wszelkie prawa zastrzezone przez TellRes.

created by:vizuo